Memahami Straight Out Of Camera – SOOC

Memahami Straight Out Of Camera – SOOC

SOOC adalah satu term yang digunakan oleh jurufoto untuk menyatakan sesebuah gambar itu tidak di edit dan terus dipakai direct dari kamera. Gambar sooc boleh terus diguna pakai dan tidak memerlukan sebarang post processing. Gambar SOOC mempunyai satu kelebihan, iaitu...