Pathos ethos logos

Dalam menulis iklan, terdapat beberapa strategi yg boleh digunakan. Pathos : Menggunakan emosi Logos : Menggunakan logik dan fakta Ethos : Menggunakan kredibiliti atau karakter Pathos Pengiklanan yang menggunakan pathos akan cuba menimbulkan tindak balas emosi pada...