Satu masalah saya bila menggunakan after effects adalah, selalu terlupa shortcut. Jadi ada baiknya saya simpan dalam satu bentuk nota yang boleh dirujuk semula. 

 

Trim beginning clip pada Playhead – Alt + [

Trim end clip pada playhead – Alt + ]

Start clip pada playhead – [

End clip pada playhead = ]

Gerak ke keyframe sebelumnya – J

Gerak ke keyframe selepasnya – K

set Comp Work Area Beginning – B

Set Comp Work Ending – N

gerak playhead ke awalan klip – I

Gerak playhead ke akhiran klip – O

 

 

Proses Trimming adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan menggunakan shortcut. 

Cara menggunakan mouse adalah perlahan dan membuang masa yang banyak.

Split a layer kepada 2 layer – Ctrl + Shift + D

Duplicate Layer – Ctrl D

 

 

Share with your friends: